Home.
Wijknieuws.
Badminton.
Biljarten.
Bingo.
Klaverjassen.
55+ soos.
Kids stuff.
Cursussen.
Brede School.
Fotopagina.
Wijkhistorie.
Links.
Contact
plaatje telefoniste
plaatje telefoniste

Schrijf ook eens iets in ons gastenboek

Doelstellingen

Disclaimer

Breng ook eens een bezoek aan onze adverteerders.

Zij dragen er  mede aan bij

dat de wijkvereniging  kan voortbestaan.

Home


Al maakt u weinig of geen gebruik van de activiteiten van de wijkvereniging, toch vragen we u om lid te worden. Hiermee steunt u ons enorm en kan de wijkvereniging blijven bestaan in onze wijk.
Het lidmaatschap kost
€ 12,50 per jaar.
Mocht u toch eens bij ons binnenlopen bij een activiteit dan krijgt u met dit lidmaatschap korting bij deelname.
Heeft u nog vragen, bel of mail naar Olga Meijer,
tel: 416611
E-mail: marsdiep@home.nl

of vul hier het formulier in.
Steun ons, word lid!

Nieuwe begeleidster(s) voor de jeugd

Wat zoeken we?

Enthousiaste vrijwilliger(s ) die het leuk vinden om vanaf het nieuwe seizoen (september t/m april) de jeugdactiviteiten bij onze wijkvereniging voort te zetten!

‘Werk’ je graag met  kinderen in de  basisschoolleeftijd?
Houd je van organiseren?
Ben je creatief?
Heb je tijd om 2x per  maand een activiteit van  anderhalf uur te  begeleiden?

Heb je vragen, bel of mail me gerust! Ik zou het fijn vinden als ik alles rustig kan overdragen aan iemand die er net zoveel plezier aan gaat beleven als ik de laatste jaren heb gedaan!

Anja Twijnstra

Telefoon 0515-750842 of mail anjatwijnstra@tele2.nl

Inloop koffieochtend

 

M.i.v vrijdag 11 oktober 2013 is er één keer in de 2 weken een inloop koffieochtend in de Zwetteschool van 8:30 tot 9:30.

 

De bedoeling is dat wijk en school daar in gaan samen werken.

 

U bent als wijkbewoner van harte welkom.

 

 

 

Uitnodiging

algemene ledenvergadering

(Het verslag van de ledenvergadering van vorig jaar vindt u hier)

Wijkvereniging Zwette-NOH nodigt bij dezen haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op :

Maandag 15 oktober 2018 aanvang 20:00 uur

Zaal open 19:30 uur; ontvangst met koffie of thee

De vergadering zal worden gehouden in ons wijkgebouw

“de Zwetser” Hugo de Grootstraat 2 te Sneek

Agenda:  

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 23 mei 2017

4. Financieel verslag en kascommissie   

5. Begroting

6. nieuwe bestuursleden?       

7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

8. Sluiting (uiterlijk 21.30 uur)

We hopen op uw komst.

Het Bestuur