Home
Home.
Wijknieuws.
Badminton.
Biljarten.
Bingo.
Klaverjassen.
Cursussen.
Brede School.
Fotopagina.
Wijkhistorie.
Links.
foto Wijkgebouw "De Zwetser"
plaatje telefoniste
plaatje telefoniste

Schrijf ook eens iets in ons gastenboek

Doelstellingen

Disclaimer

Breng ook eens een bezoek aan onze adverteerders.

Zij dragen er  mede aan bij

dat de wijkvereniging  kan voortbestaan.

Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u biljarten.
Voor meer informatie hierover kunt u bellen met:

dhr. J. Hoomans, tel. 785460.
Biljarten
plaatje biljarter
Historie Biljartclub de Hen
Na de realisatie van het wijkgebouw van de wijkvereniging de Noordoosthoek werd besloten tot oprichting van een biljartclub.
In het jaar 1986 was dan het zover. Met 10 leden startte de biljartclub.
De club kreeg de mooie naam; Biljartclub de Hen.
De Hen omdat er lang geleden, op de plek waar het wijkgebouw is neergezet, een oliemolen stond met deze naam.
Oliemolen de Hen. Een eerbetoon mag je het wel noemen.

In 1995 was het ledental gegroeid tot 18 actieve biljarters. Er werd besloten een tweede biljart aan te schaffen en zo geschiedde.
Dat er veel animo was voor het edele biljartspel blijkt wel uit het feit dat er in 1998 een derde biljart werd aangeschaft. Ledenaantal 24 personen.

Nadat in 2005 met de gemeente een deal werd gesloten over een nieuw wijkgebouw samen met de brede school, moest de biljartclub noodgedwongen uitwijken naar een tijdelijk gebouw. Het werd de gymzaal van de Emmaschool. Twee biljarttafels gingen mee, de derde tafel was namelijk niet zo goed meer. Met 24 man, twee tafels en dan ook nog 2 partijen spelen op één avond was voor de wedstrijdleider een hele opgave.

In 2007 nam de biljartclub zijn intrek in het nieuwe gebouw.

Aan het begin van dit seizoen begon de biljartvereniging met 20 leden. Iedereen blij met het nieuwe wijkgebouw en niet te vergeten de renovatie van de twee biljarts. Ze zien er weer picco bello uit.

Al snel wordt duidelijk dat er enige onvrede heerst over de (on)mogelijkheid om iedereen twee keer te kunnen laten spelen op één avond. De oplossing is simpel, doe er maar een biljart bij. Voorheen had de club ook de beschikking over drie biljarts. Qua ruimte kan dit niet dus moet er een andere oplossing worden gezocht.
In een goed bezochte ledenvergadering ging de kogel door de kerk en werd de vereniging in tweeën gesplitst. Speelavonden werden de dinsdag en de donderdag.
Ook is het mooi dat de wachtlijst kon worden weggewerkt.

Momenteel zijn er 30 biljarters actief. Hiervan spelen er 15 op de dinsdag en 15 op de donderdag. Ons streven is om elke avond 16 spelers rond de biljarts te hebben. Op beide avonden is er één dame actief aan het biljarten.

Wedstrijdregels biljartcompetitie
Er worden dit seizoen 2 competities gespeeld, de 1e tot eind december en de 2e vanaf nieuwjaar tot eind april.

Om aan het einde van de competitie een gelijk aantal wedstrijden te krijgen wordt diegene, die regelmatig niet komt of niet kan en dus een te grote achterstand heeft, van de competitielijst geschrapt.

Aan het eind van de 1e competitie worden de gemiddelden bepaald en ingezet voor de 2e competitie.

De totale uitslag van beide competities geeft, aan het eind van het seizoen, de winnaar en de nummers 2 en 3 aan.

De wedstrijdleiding streeft er naar om een ieder minimaal 2 wedstrijden per avond te laten spelen.
Een eventueele 3e wedstrijd telt niet mee voor de competitie, tenzij dit een inhaalwedstrijd is.

Het spelen van 1 wedstrijd op een avond wordt niet toegestaan tenzij men, aan het begin van de avond, aangeeft eerder weg te gaan.

Een aangekondige wedstrijd, die men laat voorbijgaan, wordt als verloren genoteerd !

Spelers dienen na een wedstrijd te tellen of te schrijven en niet aan de bar te gaan zitten of naar buiten te gaan om te roken, of naar huis te gaan !

Voor uitzonderingen beslist het bestuur van de biljartvereniging “De Hen“ te Sneek.