Home
Home.
Wijknieuws.
Badminton.
Biljarten.
Bingo.
Klaverjassen.
Cursussen.
Brede School.
Fotopagina.
Wijkhistorie.
Links.
foto Wijkgebouw "De Zwetser"
plaatje telefoniste
plaatje telefoniste

Schrijf ook eens iets in ons gastenboek

Doelstellingen

Disclaimer

Breng ook eens een bezoek aan onze adverteerders.

Zij dragen er  mede aan bij

dat de wijkvereniging  kan voortbestaan.

plaatje school
Brede school
Zwette-Noordoosthoek
Opening:
Zaterdag 23 juni 2007 werd in de wijk Zwette /Noord-Oosthoek de tweede Brede School in de gemeente Sneek geopend. De opening werd verricht door wethouder Andries Ekhart en mevrouw G. Muurling namens de wijkvereniging.

 Wat is een Brede School?
Een Brede School staat voor intensieve afstemming en samenwerking tussen scholen en organisaties in de wijk, die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook kan de Brede School de sociale binding in de wijk versterken. In de Brede School Zwette /Noord-Oosthoek zijn de Openbare basisschool Zwetteschool en Wijkvereniging Zwette-Noordoosthoek gehuisvest.

Waarom een Brede School?
In december 2003 besloot de gemeenteraad te starten met het opzetten van Brede Scholen in Sneek.
In de wijk Zwette /Noord-Oosthoek hebben de basisschool, de wijkvereniging en de gemeente in november 2004 een intentieverklaring ondertekend om samen een brede school in de wijk te realiseren.   
Door de groei van het aantal leerlingen had de school behoefte aan 3 extra leslokalen en een speellokaal. Het gebouw van wijkvereniging Noordoosthoek was een semi-permanent gebouw en verkeerde in een slechte staat. Het wijkgebouw was naast de school gesitueerd.
Door een uitbreiding te realiseren voor school en wijkgebouw onder één dak, kan men efficiënt gebruik maken van elkaars ruimten en heeft men meer ruimten beschikbaar dan wanneer men beiden in een afzonderlijk gebouw gehuisvest is.

Wat betekent een Brede School voor ons?
Er is gekozen voor een Brede School met het profiel Verrijking. Dit betekent dat er na schooltijd allerlei activiteiten voor kinderen uit de wijk Zwette/Noord-Oosthoek worden aangeboden. Daarnaast biedt de Brede School een kans voor de wijk om de leefbaarheid te behouden en de sociale samenhang te verhogen. In de wijk is een behoeftepeiling uitgevoerd onder wijkbewoners, basisschoolleerlingen en hun ouders. Er is gevraagd aan welke activiteiten zij behoefte hebben.
Door de school en wijkvereniging is vervolgens een afwisselend activiteitenprogramma opgesteld voor jong en oud. Daarbij wordt gedacht aan activiteiten op het gebied van zang en muziek, dans, drama, themaochtenden en sport. De komende jaren wordt dit verder uitgewerkt.
Om dit te realiseren zal met een groot aantal organisaties (muziekschool, sportverenigingen enz.)moeten worden samengewerkt en ook de inzet van veel vrijwilligers zal nodig zijn om dit alles te kunnen realiseren.