Home
Home.
Wijknieuws.
Badminton.
Biljarten.
Bingo.
Klaverjassen.
Cursussen.
Brede School.
Fotopagina.
Wijkhistorie.
Links.
foto Wijkgebouw "De Zwetser"
plaatje telefoniste
plaatje telefoniste

Schrijf ook eens iets in ons gastenboek

Doelstellingen

Disclaimer

Breng ook eens een bezoek aan onze adverteerders.

Zij dragen er  mede aan bij

dat de wijkvereniging  kan voortbestaan.

Disclaimer & copyright
Aansprakelijkheid
Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, is Wijkvereniging noordoosthoek niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud van de via www.noordoosthoek.nl aangeboden informatie.

Wijkvereniging noordoosthoek is voorts niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van www.noordoosthoek.nl voor gebruiker.

Voorbehoud rechten
Alle rechten op de inhoud van www.noordoosthoek.nl berusten bij Wijkvereniging noordoosthoek, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten
Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Wijkvereniging Noordoosthoek en haar toeleveranciers op de inhoud van www.noordoosthoek.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie (inclusief bewerkingen).

Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit www.noordoosthoek.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

Wijkvereniging noordoosthoek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van de www.noordoosthoek.nl website.

Copyright 2008 noordoosthoek.nl