Home
Home.
Wijknieuws.
Badminton.
Biljarten.
Bingo.
Klaverjassen.
Cursussen.
Brede School.
Fotopagina.
Wijkhistorie.
Links.
foto Wijkgebouw "De Zwetser"
plaatje telefoniste
plaatje telefoniste

Schrijf ook eens iets in ons gastenboek

Doelstellingen

Disclaimer

Breng ook eens een bezoek aan onze adverteerders.

Zij dragen er  mede aan bij

dat de wijkvereniging  kan voortbestaan.

Doelstellingen
De wijkvereniging NOH, die niet aan een politieke partij of godsdienst is gebonden, heeft als doel het bevorderen van het welzijn van de bewoners van de wijk de noordoosthoek en de zwette 1 en 2 te Sneek in de ruimste zin van het woord.

Zij probeert dit doel te bereiken door:
1. het organiseren of laten organiseren van diverse activiteiten op sociaal-cultureel gebied die van belang zijn voor de wijk en haar bewoners;
2. te stimuleren dat de door bewoners gewenste acties en activiteiten ter hand worden genomen en dat alle geïnteresseerden (wijkbewoners, instellingen, organisaties etc) daar zoveel mogelijk bij betrokken worden;
3.  het de bewoners van de NOH optimaal mogelijk maken invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid en particuliere organen aangaande zaken die deze wijkbewoners en de wijk betreffen;
4. het peilen van de meningen en wensen van de bewoners van de wijk de NOH ten aanzien van zaken die de wijk betreffen;
5. het bevorderen van een goede communicatie en/of samenwerking in de NOH;
6. het geven van voorlichting en informatie over alle door de wijkverenigingen verrichte of te verrichten activiteiten en alle andere zaken die voor de wijk of haar bewoners van belang kunnen zijn;
7. het tot stand brengen en/of beheren van een wijkcentrum;
8. het nauw samenwerken met andere verenigingen en organisaties die het zelfde of een gelijksoortig doel hebben aan dat van de wijkvereniging;
9. het nauw samenwerken met de stedelijke instellingen voor sociaal cultureel werk en opbouwwerk;
10. alle andere wettige en passende middelen, welke het doel van de wijkvereniging dienen.